Oferta sprzedaży wierzytelności

Oferta sprzedaży wierzytelności w kwocie 550 000,00 zł wobec dłużnika Michała Ziemaka

Novina S.A. oferuje sprzedaż wierzytelności w kwocie 550 000,00 zł wobec dłużnika Michała Ziemaka zamieszkałego 82-300 Elbląg ul. Dębowa. Powyższa wierzytelność zabezpieczona jest hipoteką na kwotę 800.000,00 zł na lokalu mieszkalnym o powierzchni 98 m2, położonym w Warszawie ul. Wyrzyska 8/4, księga wieczysta WA5M/00444967/2. Zgodnie z umową zawartą między Novina S.A. a Michałem Ziemakiem powyższa kwota powinna zostać zapłacona w terminie do dnia 3 lipca 2019 roku, po tym terminie od kwoty wierzytelności przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości 14%.

Propozycje z wysokością ceny zakupu wyżej wymienionej wierzytelności proszę wysyłać na adres mailowy: krzysztof.konopka@novinasa.pl

Krzysztof Konopka
Prezes Zarządu
Novina S.A.

Al. Jana Pawła II 27 , 00-867 Warszawa

e-mail: novinasa@novinasa.pl
tel.: 602 575 777

Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0000383435
Kapitał zakładowy: 1.066.600,80 zł
NIP 951-230-41-79, REGON 142240369

2018 © Wszystkie Prawa Zastrzezone. Projekt i wykonanie: HEDEA