Akcjonariat

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji
(w szt.)
Udział w kapitale zakładowym 
(w proc.)
Udział w głosach 
(w proc.)
1. Novina sp. z o.o. 14.962.875 45,77% 45,77%
2. Bogusław Bacławski 2.370.887 7,25% 7,25%
3. Novina S.A. (nabyte akcje własne) 357 697 1,09% 1,09%
4. Pozostali 14.997.918 45,88% 45,88%
Razem 32.689.377 100% 100%