Akcjonariat

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji
(w szt.)
Udział w kapitale zakładowym 
(w proc.)
Udział w głosach 
(w proc.)
1. Novina sp. z o.o. 6.274.974 57,59% 57,59%
2. Bogusław Bacławski 907.140 8,33% 8,33%
3. Pozostali 3.714.345 34,08% 34,08%
Razem 10.896.459 100% 100%

Al. Jana Pawła II 27 , 00-867 Warszawa

e-mail: novinasa@novinasa.pl
tel.: 602 575 777

Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0000383435
Kapitał zakładowy: 2.615.150,16 zł
NIP 951-230-41-79, REGON 142240369

2018-2023 © Wszystkie Prawa Zastrzezone. Projekt i wykonanie: HEDEA