Dane finansowe i prognozy

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 058 1 053 2 013 1 409
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 881 782 1 692 950
Zysk (strata) brutto (tys.) 849 859 2 029 363
Zysk (strata) netto (tys.)* 785 779 1 820 272
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 881 782 1 692 950
Aktywa (tys.) 12 761 13 899 15 396 16 407
Kapitał własny (tys.)* 12 262 13 312 14 861 15 133
Liczba akcji (tys. szt.) 21 792,918 21 792,918 21 792,918 21 792,918
Zysk na akcję (zł) 0,036 0,036 0,084 0,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,563 0,611 0,682 0,694
Raport zbadany przez audytora N N N N

* – przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

Novina S.A. - pożyczki hipoteczne pod zastaw nieruchomości

Al. Jana Pawła II 27 , 00-867 Warszawa

e-mail: novinasa@novinasa.pl
tel.: 602 575 777

Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0000383435
Kapitał zakładowy: 2.615.150,16 zł
NIP 951-230-41-79, REGON 142240369

2018-2023 © Wszystkie Prawa Zastrzezone. Projekt i wykonanie: HEDEA