Walne zgromadzenie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 01.07.2024 roku NOVINA S.A. (PLBABY000016)

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 01.07.2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:15 w Lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński i Hubert Perycz przy ul. W. Rzymowskiego nr 34 w Warszawie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: _1_ pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _2_ projekty uchwał oraz _3_ wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Projekty uchwał.pdf
  3. Fomularz pełnomocnictwa.pdf
  4. Liczba akcji i głosów