Autoryzowany Doradca NewConnect

ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.
30-741 Kraków, ul. Rączna 66 B
e-mail: biuro@abistema.pl
tel. kom. 603 409 444, 794 405 044
NIP 679 30 84 778
REGON 122651361
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoKRS: 0000437337